YARIŞMA DUYURUSU- “ŞEHRİMİ OKUYORUM”

TOKAT VALİLİĞİ

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KİTAP TOKAT PROJESİ

“ŞEHRİMİ OKUYORUM”

OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL, ORTAOKUL ve LİSELER ARASI SERBEST TEMALI RESİM, KOMPOZİSYON ve HİKÂYE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

KONU

Tokat’ın tarihi ve maddi ve maddi olmayan kültürel değerleri, yetiştirdiği önemli şahsiyetler, doğal güzellikleri.

AMACI

Tokat il genelinde öğrenim gören öğrencilerimizin yaşadıkları şehir ile ilgili bilgi, görgü sahibi olmalarını sağlamak. Şehrin kültürel mirasını genç nesillere aktarmak.

İŞ BİRLİĞİ

Yarışmalar; Tokat Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülecektir.

HEDEF KİTLESİ

Tokat il sınırlarında ikamet eden okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri.

Okul Öncesi: Resim

İlkokul: Resim

Ortaokul: Deneme

Lise: Hikâye

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Söz konusu yarışmaya katılan eserler amaca uygunluk, yaratıcılık, kompozisyon, özgünlük ve dil-üslup özelliklerine uygunluk kriterlerine göre değerlendirilecektir.

KATILIM KOŞULLARI

1. Başvuru yapılan eserin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına uygun olarak ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

2. Yarışmaya Tokat il sınırları içinde ikamet eden örgün eğitimdeki öğrenciler katılabileceklerdir.

3. Gönderilerin ürünleri konusu,  belirtilen temada olacaktır.

4. Eserlerin içeriği, her adayın özgün duygu ve düşüncelerini yansıtmalıdır.

5. Eserler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve başka yarışmalara katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.

6. Kompozisyon ve hikâyeler Times New Roman 12 Punto, Sola Yaslı ve 1,5 satır normal kenar boşluğu olacak şekilde rumuz eklenerek okul müdürlükleri aracılığıyla bir Word dosyasında siirimdendinlebeni@gmail.com adresine elektronik ileti olarak;

Resimler, 35x40 resim kâğıdına, kara kalem, sulu boya, kuru boya, pastel boya, akrilik boya vb. malzemeler kullanılarak yapılacak fon kartonu içinde öğrenci bilgileri eklenerek okul müdürlükleri aracılığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümüne ulaştırılacaktır.

7. Başvuru sahipleri en fazla bir eser ile yarışmaya katılacaklardır.

8. Yarışmaya katılanlar katıldıkları eserin her türlü yayım hakkını Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ücretsiz olarak devrettiğini kabul ve yayımlanan eser için telif ücreti almayacağını taahhüt eder.

10. Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal

hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

11. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eser ile ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir.

12. Başvurusunu tamamlayan her katılımcı kılavuzdaki tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.

13. Komisyon kararları kesindir, itiraz edilemez ve değiştirilemez.

14. Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ

Eserler, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon tarafından ön değerlendirmeye alınacak ve asıl juri tarafından ilk üçe giren eserler belirlenip sonuçlar kurumun web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER

Başvuru Tarihleri: 15  Nisan  2022- 15 Mayıs 2022

Değerlendirme ve Sonuçların İlanı: 25 Mayıs  2022

ÖDÜL TÖRENİ

Ödül törenlerinin yeri ve zamanı ilgililere ayrıca duyurulacaktır.

ÖDÜLLER: 

 

Okul Öncesi:

İlkokul

Ortaokul

Lise

Birinci

Scotter

 

Bisiklet

Bisiklet

Bisiklet

İkinci

Scotter

 

Saat

Saat

Saat

Üçüncü

Scotter

 

Spor Ayakkabı

Spor Ayakkabı

Spor Ayakkabı