2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KİTAP TOKAT PROJESİ 2. KİTAP OKUMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Tokat Valiliği koordinesinde Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan Kitap Tokat Projesi kapsamında 2. Kitap Okuma Yarışma süreci başlamıştır.

İl merkezi ve ilçelerimizde 1.sınıftan 12. sınıfa kadar en çok ve nitekli kitap okuyan öğrencilerimiz ile kendilerine ebeveynlerinin okudukları kitapları resimleyen okul öncesi öğrencilerimiz yarışmada ödüllendirilecektir.  Öğrencilerimiz, 5 Ocak-28 Mayıs 2021 tarihlerinde okudukları kitapları www.kitaptokat.gov.tr sistemine kaydedeceklerdir. 

Yarışmaya katılım gönüllü olup öğrencilerimizin okudukları kitapları; ilkokul, ortaokul ve liseler için www.kitaptokat.gov.tr sistemindeki “Kitap Okuma Defterim” bölümüne; okul öncesi için ise “Kitap Okuma Resim Defterim” bölümüne kaydetmeleri gerekir. Değerlendirme, www.kitaptokat.gov.tr sisteminden alınacak veriler doğrultusunda yapılacaktır.

Bu süreçte sosyal medya üzerinden #KitapTokat #EvdeKalıyorumKitapOkuyorum #KitabınBaşkentiTokat hashtag ile kitap tanıtım videolarınızı, kitap okuma fotoğraflarınızı paylaşabilirsiniz.

 Dikkat edilmesi gereken hususlar:

-       Öğrenci tarafından önceki yarışmalarda okunan ve kaydedilen kitapların sisteme tekrar kaydı kesinlikle yapılmayacaktır. Bu konuda önceki veri arşivi taranacaktır.

-       Sistemdeki bütün bölümler doldurulmalıdır. 

-       Yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmelidir.

-        Okunan kitapların künye bilgileri eksiksiz girilmelidir aksi halde sistem kaydetmeyecektir. Bir kitap, bir kez kaydedilmelidir. Kitapla ilgili sayfa sayısı doğru verilmelidir.

-       İlkokul öğrencilerimizin en az 50 kelime, ortaokul öğrencilerimizin 70 ve lise öğrencilerimizin 100 kelime ile okudukları kitapları değerlendirmeleri gerekmektedir.

-       Değerlendirme cümleleri alıntı olmayacak, internetten veya başka kaynaklardan alınan yorumlar geçerli sayılmayacaktır. Böyle durumlarda ilgili kitap okunmuş kabul edilmeyecek ve öğrenci değerlendirme dışı kalacaktır. Yorumların anlamlı ve kitaba ait olması gerekir.

-       Öğrencilerimizin sistem üzerindeki okul, sınıf ve adres bilgilerini güncellemeleri önem arz etmektedir.  Ortaokuldan liseye geçen veya okulu değişen öğrencilerimizin profil bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. 

-       Birden çok üyeliği olanların tek üyelik üzerinden kayıt yapmaları ve diğer üyeliklerini silmeleri gerekiyor. Bu konuda bir problem olduğunda  kitaptokatmem@gmail.com adresine yazılabilir.

-       Öğrencilerimizin çeşitli duyuru ve haberleri hem sistem üzerinden hem de sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeleri faydalı olacaktır.

-       5 Ocak-28 Mayıs 2021 tarihlerinde okunan kitaplar www.kitaptokat.gov.tr  sistemine yüklenecek, okullarımız ayrıca ek bir form göndermeyecektir. Yarışma değerlendirmesi sadece www.kitaptokat.gov.tr  sistemindeki veriler esas alınarak yapılacaktır.

-       Okul yönetimleri veya ilgili öğretmenlerimiz, 2.okuma takvimini öğrencilere duyuracaklar, öğrencilerimizin okuma süreçlerini takip edecekler; internet erişimi veya başka konularda problem yaşayan öğrencilerimizin okuduğu kitap bilgilerini öğrenci adına sisteme yükleyebileceklerdir. Bu verilerin dışında ek bir form veya evrak ile başvuru olmayacaktır.

-       Öğrencilerimizin sistem üzerinden talep ettikleri kitapların PTT aracılığıyla adreslere teslimi devam etmektedir. Talep edilen kitaplar,  dağıtım için PTT’ye haftada iki defa teslim edilmektedir.

-       Talep edilen kitapların teslimatında adresin doğru ve eksiksiz olması gerekir. PTT dağıtıcıları,  teslimat sürecinde verilen adreste muhatap bulamamışsa bu kitaplar, önce yasal bekleme süresi içinde ilgili PTT şubesinde bekletilmekte sonrasında ise il merkezinde Z-Kütüphaneye, ilçelerde ise ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla öğrencilerin okullarına iade edilmektedir.

-       www.kitaptokat.gov.tr  sistemi dışından temin edilerek okunan kitaplar, millî ve manevî değerlere aykırı olmaması ve öğrenci seviyesine uygun olması kaydıyla sisteme yüklenebilir.

-       Öğrencilerimizin talep ettiği bir kitap stoklarımızda olmadığında, talep edilen kitap yerine başka bir kitap gönderilmektedir.  Bu durumda sisteme kayıt yapılırken, künye bilgileri kısmına hangi kitap talep edilmişse o kitabın bilgileri işlenecek, değerlendirme kısmına ise,  talep edilen kitabın yerine gönderilen kitabın künyesi belirtilerek değerlendirme yapılmalıdır.

-       Okul öncesi öğrencilerimiz,  ebeveynlerinin kendilerine okudukları kitapları resimleyerek yarışmaya katılacaktır. Bu kategorideki öğrencilerimiz “Kitap Okuma Resim Defterim” bölümüne yaptıkları resimleri yükleyeceklerdir. Resimler istenilen teknikle yapılabilir. Öğrencilerimiz sisteme yükledikleri resimlerini bir dosya halinde muhafaza edecekler, gerektiğinde resimlerin orijinali istenecektir.

-       Kitap okuma yarışmasına katılan öğrencilerimizden el yazısı ile bir defter tutarak okudukları kitapları değerlendirenlere, yarışma komisyonunca belirlenecek sayıda ayrıca mansiyon ödülleri verilecektir.

-       Bu süreç içinde Kitap Tokat Projesi kapsamında gerçekleştirilecek diğer yarışmalara (Hayallerimi Çiziyorum Resim Yarışması) katılan ve iki yarışmadan da ödül kazanan öğrencilerimiz sadece bir ödüle hak kazanacaktır.

-       Yarışmayla ilgili soru ve sorunlarınızı kitaptokatmem@gmail.com adresine bildirebilirsiniz.

-       2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Kitap Tokat Projesi Uygulama Rehberi doğrultusunda süren Ödül Töreni Takvimi de uygulanmaya devam edilecektir. Bu kapsamda 3.Ödül Töreni 8 Nisan 2021 Perşembe günü gerçekleşecek ve 31 Mart 2021 tarihine kadar okunan kitaplara ait veriler alınarak değerlendirme yapılacaktır. “İkinci Dönem” yapılacak 3. Okuma Kültürü Yarışması için ayrıca bir yere veri girişi olmayacak, 5 Ocak 2021 tarihinde başlayan büyük ödüllü yarışma için girilen kitaplara ait veriler aynı zamanda 3. Okuma Kültürü Yarışması için de geçerli olacaktır. 

TAKVİM

-       Başlama Tarihi: 5 Ocak 2021

-       Son Müracaat: 28 Mayıs 2021

ÖDÜLLER

Okul Öncesi: 100 scooter

İlkokul: 200 bisiklet

Ortaokul: 200 bisiklet

Lise: 200 bisiklet